Tudományos események

Tudományos események

Kutatóhelyi viták, hazai és nemzetközi konferenciák

A tanszéki műhely keretében jellemzően minden tanévben sor kerül egy vagy több doktori értekezés kutatóhelyi vitájának megszervezésére. A tanszéki műhely tagjai rendszeres résztvevői hazai és nemzetközi szakmai workshopoknak, konferenciáknak. Emellett tisztségviselőként, szervezőként aktívan részt vesznek a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, valamint az International Society of Public Law közép-európai szervezetének munkájában, szakmai rendezvényeinek előkészítésében.

A közelmúlt aktív tanszéki közreműködéssel szervezett konferenciái közül kiemelkednek az alábbiak:

"Ki viszi át az alkotmányosságot? Alkotmányosság és az Alaptörvény gyakorlata" (2017)

'What can Central and Eastern Europe learn from the development of Canada’s constitutional system?' (2017)

'The Power of Public Law in the 21st Century' Inaugural Conference of the Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (2018)

 

Tudományos műhelyviták

Az Alkotmányjogi Tanszék havi rendszerességgel tudományos műhelyvitát tart, amely lehetőséget biztosít a tanszéki műhelyben készülő kéziratok, illetve az alkotmányjog-tudomány aktuális kérdéseinek megvitatására. Kifejezett célunk a Kar társtanszékeivel és más karok alkotmányjogi tanszékeivel történő együttműködés erősítése, valamint a nemzetközi tudományos vitákba való bekapcsolódás. Minden szemeszterben vendégül látunk egy kutatót valamely társtanszékről, illetve egy nemzetközi kutatót is. A műhelyviták a tanszéki műhely tagjai mellett a szakmai közönség és a hallgatók számára is nyilvánosak.

A tudományos műhelyviták programsorozat szakmai vezetője Dezső Márta professzor emerita. A műhelyvitákra a szorgalmi időszakban, rendszerint minden hónap első csütörtöki délutánján kerül sor, 16 órától, a Kari Tanácsteremben Az egyes eseményeken személyesen és online is lehetséges a részvétel. Az aktuális szemeszter részletes programját a kari honlapon tesszük közzé.