Kiadványok

Kiadványok

Tankönyvek

Jogász képzés, Alkotmányjog 1-2. tantárgyakhoz

Bodnár Eszter – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (szerk.): Alkotmányos tanok I-II. (Budapest, 2021, HVG-ORAC)
http://hvgorac.hu/Alkotmanyos_tanok

 

Jogász képzés, Alkotmányjog 3. tantárgyhoz

Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Vissy Beatrix, Dojcsák Dalma: Alapjogi tanok I-II. (Budapest, 2021, HVG-ORAC)
http://hvgorac.hu/Alapjogi_tanok

 

BA/MA képzések

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok. (Budapest, 2016, HVG-Orac)
lásd a kiadó honlapján >>

 

Tisztelgő kötetek

Erdős Csaba - Lápossy Attila - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán - Smuk Péter (szerk.): Kukorelli-kommentár (Budapest, 2022, Gondolat)

https://www.gondolatkiado.hu/kukorelli-kommentar

Bodnár Eszter - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán - Somody Bernadette (szerk.): Tisztelgés a 70 éves Dezső Márta előtt (Budapest, 2020, Gondolat)

https://www.gondolatkiado.hu/tisztelges-a-70-eves-dezs-marta-el-tt

Chronowski Nóra - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán - Smuk Péter - Szabó Zsolt (szerk.): A szabadságszerető embernek. Liber Amicorum István Kukorelli (Budapest, 2017, Gondolat)

Dezső Márta - Kukorelli István (szerk.): Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére (Budapest, 2008, Rejtjel)

Fürész Klára - Kukorelli István (szerk.): Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére (Budapest, 2006, Rejtjel)