Kurzusok

Kurzusok

Az alkotmányjogi oktatás célja, hogy a hallgatók amellett, hogy biztos ismeretekkel rendelkeznek az alkotmányosságról és a magyar alkotmányjogról, képessé váljanak önállóan elemezni és értékelni alkotmányjogi kérdéseket, megoldani új, jövőben felmerülő alkotmányjogi problémákat is. Mindennek során pedig magukénak vallják és érvényre juttassák az alkotmányos alapértékeket.

A többféléves alkotmányjogi oktatásban a fokozatosság elvét követjük: a hallgatók az oktatásban, a tanulási folyamatban egyre komplexebb esetekkel foglalkoznak, amelyek egyre összetettebb alkotmányjogi érvelések kidolgozását igénylik, és ehhez egyre kiterjedtebben kutatják és használják fel az alkotmányjogi esetjogot is. Ez a módszer feltételezi azt is, hogy a hallgatók egyre nagyobb önállóságra tesznek szert mind az egyéni, mind a kiscsoportos munkában, hogy végül magabiztosan szerkesszenek meg akár egy alkotmánybírósági beadványt is. A tankönyvek fontos, de nem kizárólagos forrásai ennek a tanulási folyamatnak. Az előadások közvetítik az alkotmányos szemléletmódot és bemutatják az egyes témakörök közötti összefüggéseket. A szemináriumokon és konzultációkon elsősorban különböző alkotmányjogi fórumok döntéseinek elemzésére és problémák megoldására helyezzük a hangsúlyt, amihez pedig nélkülözhetetlen, hogy a hallgatók felkutassák és feldolgozzák az alkotmányjogi joganyagot, jogszabályokat és esetjogot.

Az egyes félévekhez kapcsolódó tananyag pontos témaköreit, ismeretelemeit a tanulási eredmények rögzítik, amelyek megtalálhatók az „Oktatási segédanyagok, vizsgarendek” menüpontnál.

Kötelező kurzusok jogász képzésen, nappali és levelező tagozaton:

Alkotmányjog 1

Alkotmányjog 2

Alkotmányjog 3

 

Differenciált alternatív tárgyak jogász képzésen, nappali tagozaton:

Jogalkotás  a 21. században

A sérülékeny csoportok jogvédelmi rendszere – különös tekintettel a gyermekek és a fogyatékossággal élő személyek jogaira

A demokrácia joga a bíróságok előtt - A demokratikus hatalomgyakorlás

Többszintű alkotmányosság

Alkotmányvédelem, alkotmányértelmezés, alkotmánybíráskodás

Összehasonlító alkotmányjog

 

Alternatív tárgy jogász képzésen, levelező tagozaton:

Alkotmánybíráskodás

 

Kötelező kurzusok politológia BA szakon

Alkotmányjog 1

Alkotmányjog 2

 

Kötelező kurzus kriminológia MA szakon

Alkotmányosság és emberi jogok

 

Kötelező kurzus igazságügyi igazgatási  BA szakon

Alkotmányjog

 

Kötelező kurzus társadalombiztosítási és munkaügyi igazgatási BA szakon

Alkotmányjog

 

Rendszeresen meghirdetett idegen nyelvű kurzusok

Constitutional design

Fundamental rights before courts

Comparative Constitutional Law

Introduction to Hungarian Constitutional Law

Theoretical Foundations of Constitutionalism / Human Rights Protection – General Overview and Critical Approaches (LLM)

Constitutional Interpretation (LLM)

Citizens' rights in the European Union and the European Convention onHuman Rights (LLM)