Doktori képzés

Doktori képzés

A doktori képzés keretei
 
A tanszéki műhely munkájának meghatározó része a doktori képzés. Az alkotmányosság, az alkotmányelmélet, az államszervezet és az alapjogvédelem klasszikus kérdései mellett a tanszéki műhely nyitott más tudományterületekhez kapcsolódó, alkotmányjogi relevanciával rendelkező, határterületi doktori témák iránt is. A doktori programban a tanszéki oktatók működnek közre témavezetőként, külsős témavezetők esetenként társkonzulensként vesznek részt a programban. A tanszékhez kapcsolódó doktoranduszok - a képzési formától függően - heti rendszerességgel, aktívan részt vesznek a tanszék oktatás- és tudományszervezési munkájában. A doktoranduszok szemeszterenként elkészített egyéni képzési terveinek egyeztetésébe, értékelésébe és a doktoranduszok mentorálásba a témavezetőkön kívül a tanszéki oktatók is aktívan bekapcsolódnak.
 
Alkotmánykommentárok
 
A tanszékhez kapcsolódó doktori képzés kiemelt fóruma az Alkotmánykommentárok programsorozat. Ennek keretében a résztvevők hétről-hétre szakmai kerekasztal-beszélgetés keretében vitatják meg az alkotmányosság és az alkotmányos rendszer aktuális kérdéseit. A rendszeres, aktív résztvevői közreműködésre építő munka elsődleges módszere az alkotmánybírósági és más bírói fórumok releváns döntéseinek, valamint az adott kérdésekre reflektáló, aktuális jogirodalmi források elemző feldolgozása és közös megvitatása. A programot rendszeresen kiegészítik interaktív kutatásmódszertani foglalkozások.
Az Alkotmánykommentárok programsorozat szakmai vezetője Kukorelli István professor emeritus. Az Alkotmánykommentárokra szorgalmi időszakban, rendszerint csütörtökönként 16 órától kerül sor, az Alkotmányjogi Tanszéken. A foglalkozás a tanszékhez kapcsolódó I. és II. évfolyamos doktorandusz hallgatók számára kötelező, más doktoranduszok számára ismételten is felvehető. Az Alkotmánykommentárok nyitott a tanszék valamennyi már védett és védés előtt álló doktorandusza előtt.