Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok

A tanszéki műhely tagjai rendszeresen közreműködnek nemzetközi kutatási projektekben és együttműködésekben, továbbá vendégoktatóként vagy vendégkutatóként aktívan részt vesznek külföldi felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek szakmai munkájában. Az Alkotmányjogi Tanszék oktatási munkájába minden tanévben bekapcsolódnak külföldi vendégoktatók is.

Az alábbi egyetemekkel kötött Erasmus+ intézményközi megállapodások működtetésében, valamint azok keretében az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitások szervezésében az Alkotmányjogi Tanszék aktívan közreműködik: