Oktatók és Munkatársak

Oktatók és Munkatársak

Oktatók:

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán habil. egyetemi docens, tanszékvezető

Dr. Benkő Orsolya, egyetemi tanársegéd

Dr. Bodnár Eszter habil. egyetemi docens

Dr. Burján Evelin egyetemi tanársegéd

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina habil. egyetemi tanár

Dr. Kiss Balázs, egyetemi tanársegéd 

Dr. Kollarics Flóra egyetemi tanársegéd

Dr. Lápossy Attila egyetemi tanársegéd 

Dr. Mécs János Ph.D. egyetemi adjunktus

Dr. Milánkovich András egyetemi tanársegéd

Dr. Somody Bernadette Ph.D. egyetemi adjunktus

Dr. Vissy Beatrix egyetemi tanársegéd

 

Professor emeritusok:

Dr. Dezső Márta C.Sc. professor emerita

Dr. Kukorelli István D.Sc. professor emeritus

 

Meghívott oktatók:

Dr. Bitskey Botond főtitkár, Alkotmánybíróság

Dr. Borza Beáta fősztályvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Dr. Köbel Szilvia habil. egyetemi docens, KRE

Dr. Módos Mátyás alkotmányossági és jogi igazgató, Sándor-palota

Dr. Pásztor Emese projektvezető, Társaság a Szabadságjogokért

Dr. Potje László, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára

Dr. Sepsi Tibor, ügyvéd

Dr. Somogyvári István címzetes egyetemi tanár

Dr. Stánicz Péter, ügyvéd

Dr. Szabó Krisztián, jegyző, Kőbányai Önkormányzat

Dr. Szegvári Péter címzetes egyetemi docens

Dr. Szentgáli-Tóth Boldizsár Ph.D., tudományos munkatárs, TK JTI

Dr. Szüts Korinna, főosztályvezető, Kőbányai Önkormányzat

Dr. Tallódi Zoltán, főosztályvezető, IM

Dr. Tordai Csaba, ügyvéd

Dr. Varsányi Benedek főtanácsadó, Alkotmánybíróság

 

Kutatási asszisztens:

Brezovszki Anna