Dr. Kukorelli István DSc, egyetemi tanár

Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár 1952-ben, Téten született, A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1976-ban szerzett jogi diplomát, kandidátusi disszertációját 1988-ban védte meg, 1998-ban habilitált, 2010 óta az MTA doktora.

Miközben más egyetemeken is rendszeresen oktat (például Győrben), 1976-tól megszakítás nélkül az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tanára, amelynek hosszú időn át tanszékvezetője volt. 1994-99 között az OVB tagja, majd 1997-től elnöke. 1999-2008-ig alkotmánybíró. Számos közéleti tisztséget vállalt, többek között 2007-től 2017-ig a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, 2011-től 2019-ig pedig a Bencés Diákszövetség elnöke. Közreműködött a Bibó Szakkollégium létrehozásában (1983), annak mai napig állandó oktatója. Részese volt az 1989-90-es rendszerváltozásnak és a későbbi alkotmányozási folyamatoknak. Az alkotmányjog témakörében 18 könyve, több általa szerkesztett (társszerzőkkel írt) tankönyve (például Alkotmánytan 1992, 2007) és közel 550 publikációja, illetve publicisztikája jelent meg.

Életrajzi indíttatású interjúkötetét, Váltóállítók között címmel az Osiris Kiadó adta ki 2012-ben. Számos magas kitüntetésben részesült.

Iskolateremtő professzor, kitűnő tanítványok sora nőtt ki a kezei közül, eddig 23 doktorandusza védte meg PhD dolgozatát. Az alkotmányos rendszerváltozás, a magyar felsőoktatási, jogi és akadémiai közélet egyik meghatározó és tevékeny alakja.

Publikációk

Elérhetőség: kukorelli.istvan@ajk.elte.hu