Dr. Mécs János egyetemi tanársegéd

Jogász (ELTE ÁJK, CEU), jelenleg tanársegéd a tanszéken. Szűkebb kutatási témája a választási rendszerek és az alkotmányjog kapcsolata, de kutatásai során foglalkozott a demokratikus hatalomgyakorlás egyéb aspektusaival is, így különösen a népszavazás szabályozásának hazai kérdéseivel. Külföldi tanulmányai során részt vett az amszterdami Vrije Universiteit, valamint a New York University képzésein. Hallgatóként Bibó István Szakkollégium tagja volt, jelenleg a szakkollégiumban működő Közjogi Műhely vezetésének tagja. Akadémiai és oktatói elfoglaltságai mellett szakértőként részt vett több választási és népszavazási ügy litigációjában, emellett szakértőként dolgozik az Európai Választási Szakértők Egyesületénél.

Publikációk

Elérhetőség: mecsjanos@ajk.elte.hu